آنها معتقدند که سه مشخصه ی استاد که بر موفقیت یادگیری الکترونیکی تأثیرگذارند عبارتند از:

۱قابلیت و توانایی فناوری اطلاعات، ۲- شیوه تدریس ۳- طرز برخورد و طرز تفکر این دو محقق معتقد بودند که استاد شیوه تماس با دانشجو را تعیین می کند و می بایست با شیوه تدریس تعاملی سازگار شوند و تعامل دانشجو – دانشجو را تشویق کنند [۵]. همچنین این موضوع مهم است که اساتید کنترل مناسبی بر فناوری اطلاعات داشته و قابلیت و توانایی انجام وظایف اصلی سخت را داشته باشند. همچنین اطمینان از تأسیسات فناوری اطلاعات دانشگاه به گونه ای که قابل اطمینان و غنی باشد عاملی مهم محسوب می شود.

ابزارهای فناوری اطلاعات که در یادگیری الکترونیکی حائز اهمیت می باشند عبارتند از:

امنیت پهنای باند شبکه، قابلیت دسترسی به شبکه، درگاههای ورودی و خروجی صدا و تصویر، توانایی مؤلفان محتوای رشته ها برای دسترسی به اینترنت، سرویس های چندرسانهای آموزشی، کنفرانسهای تصویری، نظامهای مدیریت دوره | رشته، ارتباطات کاربران؛ همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد پروژه های آموزش الکترونیکی که در دستیابی به اهداف موفق نبوده اند، به پشتیبانی و مشاوره فنی دسترسی نداشتند. اگر حمایت فنی وجود نداشته باشد، فرایند یادگیری الکترونیکی به طور قطع موفق نخواهد بود.

حمایت مدیریت دانشگاه برای انجام فرایند یادگیری الکترونیکی و موفقیت آن بسیار لازم و ضروری است. این تحقیق طبقات عوامل حیاتی موفقیت را به همان هایی محدود می کند که در ادبیات گفته شد. با توجه به متون علمی مستند فرضیات این تحقیق، طبقات چهارگانه ای را جهت موفقیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزشی و دانشگاه ها معرفی می نماید که شامل نقش استاد، دانشجو، فناوری اطلاعات و عوامل پشتیبانی از سوی دانشگاه می باشد. لازم به یادآوری است که پشتیبانی دانشگاه در رابطه با همه ی تلاشهای تحصیلی، نقشی مرکزی و مهم در کارایی و کامیابی رشته های مبتنی بر یادگیری الکترونیکی ایفا می کند.