سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احسان خیام باشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد و عضو پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا دانش
اکبر توکلی – دانشیار اقتصاد، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر شتاب – استادیار، دانشکده صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی مفهوم ملت و اهداف استراتژیک ملی، به تجزیه و تحلیل یکی از مهمترین اهداف استراتژیک ملی یعنی قدرت ملی پرداخته شده است. در این راستا، پس از بررسی عوامل ایجاد کننده قدرت ملی به کمک ابزار"دینامیک سیستم"، با استفاده از نرم افزار ITHINK یک مدل پویا ایجاد گشته و به کمک این مدل، نفوذ و اثرات ابزارهای قدرت یعنی توانایی اقتصادی، منابع طبیعی، جمعیت، ساختار سیاسی و توانایی تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از روابط پویای حاکم بر مدل دینامیکی ، اثر سیاست ها و جهت گیری های کلان، بر روند قدرت ملی ایران ارزیابی شده است. نتایج سیاست های ارزیابی شده نشان می دهد که با افزایش قدرت ملی به عنوان اصلی ترین هدف کشور،ضمن افزایش قدرت ایران در سطح جهان، سایر اهداف استراتژیک ملی مانند توسعه، رفاه، و پیشرفت نیز تامین می شود.