سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیمین نیرو – کارشناس تولید در شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو

چکیده:

امروزه ضرورت و شناخت عمیق ابزارها و تکنیک های مورد استفاده در R&D بر کسی پوشیده نمی باشد. بسیاری از کشورهای پیشرفته با آگاه نمودن مستمر کارشناسان و دست اندرکاران صنعت زمینه پیشرفته و رقابت سالم را فراهم نموده و همچنین حضور موثر خود را در دنیا صنعتی اعلام می نمایند. قابل توجه است که رقابت سالم و حضورموثر در مجامع بین المللی تنها در سایه تحقیقات و پژوهش میسر میباشد.
مقاله حاضر پژوهشی است در خصوص شناسایی و درک توانایی ابزارها و تکنیک های مهم و اساسی در R&D و مشخص نمودن جایگاه آنان به طوری که بتوان یک الگوی قابل انعطاف تعریف نموده تا در هر واحد تولیدی کشور قابل ارایه باشد.
هدف اصلی این پژوهش تعیین این جایگاه و الگو با توجه به پتانسیل صنعتی در کشور ایران می باشد. لذا اگر پارامترهای صنعت کشور و بستر آن دیده نشود، نمی توان به افزایش بهره وری با استقرار R&D در واحدهای تولیدی امیدوار بود. قطعا در نظر گرفتن ساختار صنعت کشور از اولویت برخوردار است، مراکز R&D با مشکلات یک مجموعه تولیدی در ارتباط با تنگاتنگ بوده لذا حل آنان را نیز عهده دار خواهند بود.