سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر امیر البدوی – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس ایران
فرزانه علی جانی –

چکیده:

در این تحقیق قصد داریم تا ابزاری را برای اندازه گیری میزان رضایت مندی و تمایل کارکنان در زمینه بکارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی یا eL در سازمان های ایرانی ارائه دهیم. مدیران منابع انسانی ون آموزش توسط این ابزار خواهند توانست ارزیابی صحیحی از سیستمeL پیاده سازی شده در انطباق با نیازهای کارکنان داشته باشند. باالطبع تداوم ارزیابی ها منجر به بهبود کیفیت این سیستم خواهد شد. در این راستا ضمن استخراج برخی عوامل موثر از طریق ادبیات و پس از انجام مصاحبه با کارشناسان مسائل آموزشی، پرسشنامه ای تدوین شد و برای کارکنان ارسال گردید. نتایج بیانگر این امر بودند که یک واسطه یادگیری مناسب که بتواند فرآیند یادگیری را تسهیل نموده و سرعت ببخشد، و ضمن ارائه محتوای کافی، مناسب و قابل فهم، اثر بخشی کارکنتان را ارتقا دهد، قطعا رضایت مندی فراگیران الکترونیکی را تامین خواهد نمود.