سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کمندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
محمد عبداللهی ازگمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
علی موقررحیم آبادی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شبکه های فعالیت تصادفی (SANs) یکی از بسط های قوی و قابل انعطاف شبکه های پتری است. اخیرا یک بسط شیئی گرا با نام شبکه های فعالیت تصادفی شیئی (OSAN: Object Stochastic Activity Networks) برای این مدلها معرفی شده است . هدف از این بسط فراهم سازی تسهیلات سطح بالا برای مدلسازی سیستم های پیچیده و بزرگ است . برای مدلسازی وحلیل با شبکه های فعالیت شیئی نیاز به یک ابزار مدلسازی است که ساخت مدل و تحلیل جنبه های منطقی و عملیاتی آنرا امکانپذیر نماید . در این مقاله ابزاری را معرفی خواهیم کرد که برای مدلسازی با OSAN طراحی شده است . این ابزار امکان ویرایش و متحرک سازی مدل و حل حالت پایدار مدل با روشهای تحلیلی و شبیه سازی را فراهم می کند . به منظور نزدیک کردن مفاهیمیاز ق بیل در ستی یابی و ارزیابی کارآیی ٢ با مفاهیمی از قبیل مدلسازی شیءگرا (OOM) و مدلسازی فرآیندهای تجاری (BPM) این و جنبه ٣UML ساخته ایم . به این ترتیب برخی از جنبه های سیستم به کمک Together روی Plug-In ابزار را به صورت یک های دیگر آن به کمک OSAN قابل مدلسازی و تحلیل است