سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید مدرس – استادیاردانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه صنعتی شریف
فرهاد رسولی – دانشجوی MBA – دانشگاه صنعتی شریف
حسین راهداری – شجوی MBA – دانشگاه صنعتی شریف
امیرمسعود اسکوییلر – جوی MBA – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استراتژی محصول دارای ابعادمختلفی است که این ابعادوقتی به طورهماهنگ باهم کارکنند می توانند یک استراتژی محصول برای شرکت ایجادکنند درحقیقت هدف اینکار گرفتن خروجی مورد نیازبرای ایجادمحصولات شرکت باتوجه به پیوندمیان نیازبازاربامسایل تکنولوژی ونیزمقولات استراتژیک است دراین مقاله قصدآن است که علاوه برمعرفی مفهوم استراتژی محصول ونیزابعادمختلف آن ایجاداین استراتژی یه صورت عملی برای یک نمونه موردی ازصنعت E-Iearning برای یکی ازشرکتهای ایرانی اجراشوددراین رهگذرباتوجه به دانش فنی دراین صنعت بازارودرنهایت دیگرابعاداستراتژی محصول درشرکت مذکور یک نقشه برای استراتژی محصولات آن معرفی میشود.