مقاله ابعاد امنيت در انديشه و آرا امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۵۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ابعاد امنيت در انديشه و آرا امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام خميني (ره)
مقاله امنيت
مقاله امنيت ملي
مقاله سياست
مقاله سعادت دنيوي و اخروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رهيافت هاي گوناگوني در مطالعه ابعاد امنيت ملي وجود دارد. افراد و رهبران کشورها نگاه متفاوتي به امنيت ملي دارند. بررسي آرا و انديشه هاي راهبران کشورها در اين مورد مي تواند نشان دهنده نگرش آنها به امنيت ملي و تعيين کننده اولويت هاي آنان در برخورد با مسايل و مشکلات امنيتي باشد.
اين مقاله نگاهي دارد به آرا و انديشه هاي امام خميني (ره) در مورد ابعاد گوناگون امنيت ملي. پرسش اصلي مقاله اين است که امام خميني (ره) چه نگاهي نسبت به ابعاد گوناگون امنيت ملي داشت و اين نگرش با کدام يک از رهيافت هاي موجود در اين زمينه، نزديکتر است؟ روش نوشتار حاضر براي درک و تبيين ابعاد امنيت از ديدگاه امام خميني (ره)، ارزيابي و بازنديشي در مجموعه سخنراني ها، پيام ها، مصاحبه ها و همچنين سيره عملي ايشان است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد امام خميني (ره)، فراتر از بعد دنيوي و علاوه بر آن، به بعد اخروي امنيت اصالت داده و در عين حال، در جنبه مادي يا دنيوي نيز اهميت والاتري براي بعد سياسي امنيت قائل بوده اند.