مقاله ابعاد حسابداري و مالياتي اوراق (صكوك) اجاره در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۳۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ابعاد حسابداري و مالياتي اوراق (صكوك) اجاره در ايران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوراق اجاره
مقاله حسابداري اوراق اجاره
مقاله ماليات اوراق اجاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سروش ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر بسياري از شركت هاي ايراني به علت وضعيت اقتصادي كشور با مشكل تامين مالي رو به رو هستند. از جمله مهمترين روش هاي تامين مالي در كشورهاي اسلامي استفاده از ابزارهاي جديد مالي (صكوك) است. جهت انتشار اين نوع از اوارق بهادار بايد بعدهاي حسابداري و مالياتي نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مقاله حاضر با هدف بررسي بعدهاي حسابداري و مالياتي اوراق اجاره با تاكيد بر استانداردهاي حسابداري و قانون ماليات هاي مستقيم ايران نگاشته شده است. از اين رو ضمن بررسي مختصر اوراق اجاره، اركان و انواع آن، در دو بخش به بررسي ملاحظه هاي حسابداري و مالياتي اين اوراق از ديد سرمايه گذاران، واسط، باني و امين پرداخته شده است. در پايان نيز ماليات سه نوع اوارق اجاره در قالب جدول هايي ارايه شده و سرانجام نيز پيشنهادهايي جهت انتشار استاندارد حسابداري جديد براي اوراق اجاره و اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ارايه شده است.