مقاله ابعاد مختلف كيفيت زندگي در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پايش از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ابعاد مختلف كيفيت زندگي در زنان باردار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله بارداري
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باقري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مهران ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوران بارداري، با تغييرات جسماني و رواني زيادي در زنان همراه است. حتي در بارداري طبيعي نيز توانايي انجام نقش هاي معمول زندگي تحت تاثير قرار مي گيرد. اين تغييرات، در بسياري از زنان، باعث كاهش كيفيت زندگي مي شود.
اين پژوهش يك مطالعه مقطعي است كه بر روي ۶۰۰ نفر از زنان بارداري که براي انجام مراقبت هاي دوران بارداري به مراكز بهداشتي ـ درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. نمونه ها به طور خوشه اي انتخاب شدند و آنها پرسشنامه فرم كوتاه (SF-36) را براي بررسي كيفيت زندگي تكميل كردند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش نشان دادند كه كم ترين امتياز كسب شده كيفيت زندگي در ابعاد محدوديت عملكرد ناشي از مشكلات جسماني ۵۶٫۲۳±۱۸٫۷۷ و احساس نشاط ۵۶٫۴۰±۱۸٫۰۷ بود. در بررسي رابطه بين سن، سن بارداري، تعداد بارداري، ميزان تحصيلات،كفايت درآمد، وضعيت بارداري از نظر خواسته يا ناخواسته بودن بارداري و رضايت مندي از زندگي با ميانگين امتيازهاي كيفيت زندگي، در برخي ابعاد، ارتباط آماري مشاهده شد.
توجه به متغيرهاي موثر بر كاهش ابعاد كيفيت زندگي در بارداري و برنامه ريزي براي كاهش اثر اين متغيرها مي تواند باعث ارتقاي سطح كيفيت زندگي در دوران بارداري شود.