سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – دانشیار آزمایشگاه شبیه سازی و کنترل سیستم ها، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

سیستم کنترل هیدرولیکی سوخت موتورهای توربین گازی سامانه ای متشکل از بخشهای گوناگون،شامل واحد هیدرولیکی کنترل دبی، کنترلر الکترونیکی و عملگر الکترومکانیکی می باشد دراین مقاله ابعاد مکاترونیکی این سیستم کنترل دبی سوخت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد همچنین جهت اطمینان از صحت عملکرد سیستم یک دستگاه تست که خود مجموعه ایی با ساختار مکاترونیکی می باشد طراحی و رفتار این مجموعه در کنار مدلی از واحد کنترل سوخت شبیه سازی شده است مقایسه ی نتایج بدست آمده از شبیه سازی دستگاه تست در حالات پایا و گذرا نشان دهنده ی عملکرد صحیح دستگاه تست مجموعه می باشد.