سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی حسامی – کارمند و مشاور آمار و اطلاعات سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری ش

چکیده:

مخاطبین مدیریت شهری (مدیران، شهروندان، گردشگران، پژوهشگران و…) برای رفع نیاز و اتخاذ تصمیم ، در تعامل با سیستمهای شهر و شهرداری الکترونیکی قرار می گیرند، و از آندر اخذ خدمات ومشاوره تصمیم بهره می گیرند. اگرچه این امر نیازمند تکنولوژیزیر ساختهای پیشرفته است، ولی به استناد آمار واطلاعات صورتمی گیرد. آمار و اطلاعات و ضرورتهای تحلیل همزمان آنها در بسیاری از مسائل شهری و نیز محدودیتهای تکنیکی و تکنولوژیکی ، ما را مجبور به انتخاب سطوحی خاص از تکنولوژی های ویژه در معماری تکنولوژی می کند. کارآمدی سیستم ها در شهر وشهرداری الکترونیکی به کفایت و اعتبار آمار واطلاعات مورد استناد در سرویسها، وابسته است. حجم بسیار بالا، وضعیت بسیار مبهم، نابسامان و مطالعه نشده آمارو اطلاعات در مدیریت شهری، می تواند تهدیدی جدی برای به چالشکمشیدن شهر و شهرداری الکترونیکی محسوب گردد. به خصوص اینکه بر اساس تجارب سالهای اخیر در کشور، ساماندهی اطلاعات حدود ۴تا ۶ برابر تکنولوژی هزینه و زمان در بر دارد. توجه به ساماندهی اطلاعات و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات با ویژگی های خاص و متناسب با ابعاد شهری می تواند اجرای پروژه های شهر و شهرداری الکترونیکی را تسریع و کارآمد تر نماید.