سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

کریم مجتهدی –

چکیده:

با توجه به موضوعهای کلی این همایش که بیشتر تحت عنوان اسماء به متون و منابع اموزشی وجود و عرصه تطبیقی اختصاص داده شده است شاید به نظر برد که بحث درمورد جنبه های مختلف تاثیر ابن سینا در غرب آن هم در قرون وسطا از قرن ۱۲ به بعد و همچنین در اوایل عصر جدید یعنی در ابتدای قرن شانزدهم میلادی چندان مناسبتی با عناوین و به ویژه با انتظارات احتمالا عملی و کاربردی این همایش نداشته باشد. با این حال باید عرض کنم که کاملا با توجه به همین عناوین است که به هرطریق در مجموع مفهوم اموزش در میان انها برجستگی و محوریت خاص پیدا م یکند که تعمدا این تحقیق را برای گزارش دراینجا انتخاب و اماده کرده ام. تجربه صدو اندی سال اخیر در ایران نشان میدهد که در مورد کل مسائل واقعا فرهنگی، اعم از اموزشی و پژوهشی و یا ترویج علم وادب نه فقط راه حلهای صوری و ادواری دراین مورد تاثیر واقعی نداشته و کارساز نبوده است بلکه عملا گاهی جنبه خودجوش انها را نیز نابود کرده است.