مقاله ابو نواس، شاعر ايراني دربوته نقد و داوري تاريخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: ابو نواس، شاعر ايراني دربوته نقد و داوري تاريخ
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسن بن هاني
مقاله ابونواس
مقاله شعر خمري
مقاله شعوبيه
مقاله تجديد در عصر عباسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پورنهزمي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ بشري در تداوم خود شاهد ظهور مردان و زناني بزرگ بوده که رنج ها و آرزوهاي بشر را درصفحات تاريک و روشن آن به نمايش گذاشته است. به همان اندازه که اينان با شجاعت در مقابل سنت هاي کهنه و ارتجاعي جامعه خود ايستاده و در برابر ستم گران قد علم کرده اند، سودپرستان عافيت طلب تلاش کرده اند تا آتش فروزان آن ها را خاموش ساخته، شخصيت آنان را وارونه جلوه دهند.
بسا انسان هايي بزرگ که تاريخ چهره آنان را منفور ساخته، و بسا انسان هايي ناپاک و ستم گر که از آنان به نيکي ياد نموده است.
يکي از اين مردان بزرگ، ابونواس، شاعر بزرگ ايراني است که در عصر عباسي، درقرن دوم هجري مي زيست. او با نبوغ فراوان خود توانست آرا و انديشه هاي مترقي خود را در قالب شعر خمري عرضه کند و برسنت هاي قديمي و ناروا بشورد. او دراين راه تهمت ها، بسيار شنيد و زندان ها، بسيار کشيد.
مقاله حاضر برآن است كه با مطالعه مجدد و باز خواني زندگي شخصي و شخصيت علمي و ادبي ابونواس، با استفاده از مراجع و مصادر مهم تاريخي، شخصيت حقيقي و واقعي او را نمايان ساخته، هاله هاي ابهام را از زندگي او بزدايد و راه را براي درک و فهم خمريات او، که از مهم ترين و جاودانه ترين اشعار عربي است، هم وار سازد.