مقاله ابيات عربي نامه هاي عين القضاة همداني (بخش دوم، قسمت اول) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ابيات عربي نامه هاي عين القضاة همداني (بخش دوم، قسمت اول)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات فارسي
مقاله عين القضاة همداني
مقاله مكتوبات
مقاله ترجمه ابيات عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عين القضاة همداني در نامه شصت و پنجم از نامه هاي خود در مكتوبات در بحث از واجب و مستحب و حرام … گويد:
«… و بعضي ]كارها[ بود كه نه واجب ضروري بود، اما كردنش به نسبت با مقصود، او به از ناكردن بود. چون اشعارتازي بسيار يادگرفتن، چه اگر اشعار ياد نگيرد، از نامه نوشتن به تازي بازنماند. اما آن به بود كه يادگيرد تا مكتوبات او موشح بود به اشعار عربي، و اين قسم را در زبان شرع مستحب خوانند يا مندوب».
همداني خود به اين مستحب عمل نموده، و نامه هاي او مناسب حال و مقال مشحون از اشعار زيبا و لطيف عربي است. نگارنده اين سطور در اين مقاله، با بضاعت مزجاة خود به ترجمه و تعيين منابع و مستندات اشعار عربي نامه هاي عين القضاة پرداخته است.