سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نجمه پیرهادی – گروه فناوری های زیست توده، سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انر
بهروز بوغلان دشتی – گروه فناوری های زیست توده، سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انر

چکیده:

وابستگی کشورهای پیشرفته به نفت و وقوع بحران های نفتی در دهه ۱۹۷۰ به علت فزونی مصرف بر تولید افزایش فوق العاده قیمت نفت کشورهای صنعتی را بر آن داشت که با مسأله انرژی برخورد متفاوتی کنند . شروع نگرانی های مربوط به محیط زیست و کاهش منابع فسیلی . بهبود استانداردهای زیست محیطی زندگی در قالب کنوانسیون ها و پیمان نامه های متفاوت نظیر پروتکل کیوتو از سوی دیگر منجر ش د تا متخصصان با اعمال روش های گوناگون و استفاده از مواد جایگزین در بنزین و یا تهیه سوخت های جایگزین پاک به اهداف خود در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دست پیدا کنند . در حال حاضر اتانول به عنوان یک منبع قابل اعتماد می تواند به عنوان سوخت مطرح باشد . اتانول در هر کشوری با توجه به منابع آن کشور قابل تولید است . مثلاً در ایران از ملاس در آمریکا از ذرت در اروپا از سیب زمینی و … اتانول به دست می آورند . در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی روش های تولید اتانول در کشور به جنبه های اقتصادی و زیست محیطی امکان و … پرداخته و روش های مناسب جهت تولید و استفاده پیشنهاد گردد .