مقاله اتخاذ راهبرد مساله گرا در خدمات پليسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: اتخاذ راهبرد مساله گرا در خدمات پليسي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد مساله گرايي
مقاله ادارات پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكات مايكل اس.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيشتر ادارات پليس روش ها و اصول رويکرد مساله گرايي را در عمليات هاي روزانه خويش تلفيق نکرده اند. به چند دليل اين اتفاق هنوز رخ نداده است. اول بسياري از افسران پليس شناخت کاملي از عناصر اصلي رويکرد مساله گرايي و نحوه تلفيق آن در کارکرد هاي پليسي ندارند. دوم هنوز سازمان هاي پليس از مهارت ها و دانش لازم براي پشتيباني از رويکرد مساله گرايي برخوردار نمي باشند و سوم اين که پليس هنوز انگيزه هاي لازم را به وجود نياورده است که مساله گرايي با جديت پذيرفته شود. اين مقاله ابتدا به بيان نحوه تلفيق رويکرد مساله گرايي در کارکردهاي پليسي مي پردازد و چارچوبي براي تلفيق آن در کارکردهاي روزانه پليس ارايه مي نمايد. سپس به بررسي دانش و مهارت هاي لازم براي کاربرد مساله گرايي در ادارات پليس مي پردازد. در پايان به بررسي روش کساني مي پردازد که ديدگاه انتقادي نسبت به عملکرد پليس دارند و راه کارهايي ارايه مي دهند که ديدگاه هاي موجود را تعديل مي نمايد و ادارات پليس را با رويکرد مساله گرايي هماهنگ مي کند.