سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یکتا – شرکت توزیع برق مشهد ایران
سعید ملاشیر محمدی – شرکت توزیع برق مشهد ایران

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله ارائه نقش اتصالات ثابت در شبکه های فشار ضعیف توزیع می باشد . به طور کمی و کیفی اثر روشهای متعارف و غیراستاندارد اتصالات در شبکه های فشار ضعیف وفشارمتوسط از نقطه نظر افزایش تلفات انرژی، نوسانات ولتاژ و کاهش ضریب اطمینان در امور برق رسانی در سیستم توزیع انرژی الکتریکی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین محور اصلی مطالب ارائه شده تحلیل تئوریک پدیده ها و مشخص کردن فرایند فیزیکی افزایش مقاومت در محل اتصال که می تواند ناشی از تغییرات مکانیکی، فیزیکی ، شیمیایی و حرارتی در نقاط اتصال با توجه به موارد عملی تجربه شده می باشد . با توجه به اتصالات فراوان خصوصاً در شبکه های فشار ضعیف توزیع و مقاومتهای ایجاد شده که بر اثراتصالات ایجاد می شودتلفات انرژی الکتریکی بوجود آمده و در بسیار از موارد ازتلفات ژولی مسیرفراترمیرودبنابراین فلوچارت شناسایی دلایل ایجاد مقاومت در اثر اتصالات به رفع آن کمک میکند وباکمک دستگاه ترموویژن می توان میزان حرارت ایجاد شده را بدست آورد و توان هدر رفته قابل محاسبه می باشد