سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فروغی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد و دانشجوی دکترا سازه دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدعلی برخورداری – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

متاسفانه عموم ساختمان های موجود کشور توان لازم را برای پایداری در مقابل نیروهای زلزله ندارند. بسیاری از این ساختمان ها با مصالح بنایی غیر مسلح ساخته شده اند که در بعضی از آنها علیرغم عدم ضوابط آئین نامه ای، کیفیت اجرای دیوارها در حد مقبولی است. یکی از راه های مقاوم سازی نسبی این ساختمان ها برای کاهش خطرات ناشی از زلزله و جلوگیری از فروریزی کامل ساختمان در این مواقع، افزودن قاب های صلب به مجموعه سازه آنها است. اجرای قاب صلب در کشور ما همراه با مشکلات زیاد اجرایی است و در این ساختمان هاف این مشکلات چدین برابر یم شود. در این شرایط به نظر می رسد استفاده از اتصالات خورجینی صلب با ورق پیرامونی سخت شده، گزینه ای مناسب در این رابطه باشد. مطالعات انجام شده، نشاندهنده عملکرد صلب و شکل پذیری مطلوب اتصال پیشنهادی می باشد. مطالعه بر روی عملکرد اتصال به صورت تئوری با استفاده از روش اجزاء محدود به صورت غیر خطی هندسی و مصالح صورت پذیرفته، ولی قبلا عملکرد عناصر محدود انتخابی و نرم افزار با نمونه های آزمایشگاهی کنترل شده اند. هدف از ارائه این مقاله، معرفی این اتصالات و چگونگی استفاده از آنها در مقاوم سازی این گونه ساختمان ها است.