مقاله اتصالات سلولي و مسيرهاي انتقال پيام در پلاكت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۶۰ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اتصالات سلولي و مسيرهاي انتقال پيام در پلاكت ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت پلاكتي
مقاله اينتگرين ها
مقاله مسير پيام
مقاله ماتريكس خارج سلولي
مقاله چسبندگي سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پلاکت ها کوچکترين سلول هاي خوني هستند که کليدي ترين نقش را در هموستاز ايفا مي کنند. هدف از اين مطالعه، بررسي موثرترين اتصالات سلولي و مهم ترين مسيرهاي انتقال پيامي است كه منجر به فعال شدن پلاكت ها و يا غير فعال شدن آن ها در محل آسيب مي گردد.
مواد و روش ها: در يك مقاله مروري، تازه هاي اتصالات سلولي و مسيرهاي انتقال پيام پلاکتي با استفاده از ۵۲ مقاله از آخرين تحقيقات انجام شده در اين خصوص مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: پلاكت ها در محل آسيب عروق، از طريق گيرنده هاي غشايي خود به ماتريکس خارج سلولي زير اندوتليال متصل شده، ضمن فعال سازي مسيرهاي انتقال پيام، منجر به تشکيل لخته مي شوند. از جمله مولکول هاي درگير در اين ميان کنش، مولکول هاي ماتريکس خارج سلولي از قبيل لامينين، فيبرونکتين، کلاژن،vWF  و گيرنده هاي غشاء پلاکتي از قبيلGPIb-V-IX ،GPVI  و اينتگرين هاي a2b1 و aIIbb3 مي باشند. عملکرد پلاکتي در فرآيندهايي چون هموستاز، ترومبوز و التهاب، حاصل برقراري واکنش هاي بين سلولي و فعال شدن مسيرهاي سيگنالي بين سيتوپلاسمي است.
نتيجه گيري: اين مطالعه با بحث و بررسي مبناي مولكولي ساختارهاي آنتي ژنيك، اتصالات سلولي و واكنش هاي پلاكتي، سعي در درك بهتر مكانيسم انعقاد دارد. مباحث فوق هم چنين مي تواند در درمان بيماري هاي هماتولوژيک وابسته به پلاکت و پيشگيري از اختلالات ايمونوژنيک وابسته به انتقال فرآورده هاي پلاکتي کمک کننده باشد.