سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر رحیمی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی و دانشگاه اصفهان، دانشکده ک
علی هاتف سلمانیان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی
سیروس قبادی – دانشگاه اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی
هاله هاشمی سهی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی

چکیده:

گیاهان یک سیستم ارزان جهت تولید پروتئینهای نوترکیب و ارزشمند را در مقیاس بالا فراهم نموده اند. عدم آلودگی محصول نوترکیب به پاتوژنهای انسانی، انجام تغییرات بعداز ترجمه مشابه سایر یوکاریوتهای آلی، هزینه پایین تولید و ساختار صحیح پروتئین از مزایای گیاهان نسبت به سایر سیستم های تولید است. علاوه بر آن هدفمند سازی پروتئین ها به درون پلاستها سبب افزایش عملکرد تولید و سهولت استخراج می شود. بدین منظور می توان از ترادف نشانه پروتئینهایی که در هسته کد می شوند و در پلاستها تجمع می یابند استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از روشهای مولکولی ترادف نشانه کلروپلاستی زیرواحد کوچک آنزیم روبیسکو گیاه زا به توالی پروتئین بالغ هورمون رشد انسان متصل شد. این امر می تواند منجر به تولید و تجمع هورمون رشد انسانی نوترکیب (بدون متیونین آغازی و مشابه آنچه در بدن انسان است) در کلروپلاستهای گیاه تراریخت گردد.