سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بلدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا فلاحی آرزودار – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مهمترین زمینه در بررسی اتصال دو ماده با مدول الاستیک متفاوت، فصل مشترک interface اتصال و ارزیابی استحکامآن میباشد. تمرکز تنش در فصل مشترک، یکی از چالشهایی است که اندازهگیری استحکام اتصال را عملا غیر ممکن میسازد و عامل اصلی شکست و گسستگی اتصال در ناحیه فصل مشترک است. توزیع تنش در فصل مشترک، بستگی به عواملی چون جنس دو ماده متصل و شکل هندسی ناحیه اتصال دارد. این مقاله با شبیهسازی و آنالیز المان محدود درنرم افزار Abaqus به بررسی تاثیر خواص دو ماده و ضخامت اتصال آنها، بر توزیع و تمرکز تنش فصل مشترک میپردازد،همچنین راه کارهایی از طریق تغییر در پارامترهای هندسی ناحیه اتصال، مانند افزایش فاصله تحدب و طراحی فصل مشترک متقارن و دوار در نمونه هایی که ضخامت اتصال زیاد است، در جهت کاهش تمرکز تنش اتصال ارائه میشود.