سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین منتصری – دانشجوی دکتری عمران گرایش هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهدی شفیعی فر – استادیار دانشکده فنی و مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

این تحقیق کاربرد اتصال مدل های ریاضی پیش بینی امواج Swan و یک مدل هیدرودینامیک مد طوفان را با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) روی دریاچه ارومیه نشان میدهد. مدل موج Swan یک مدل پیش بینی موج نسل سوم است که جهت پیش بینی پارامترهای امواج در مناطق ساحلی، دریاچه ها و خورها از شرایط باد، بستر و جریان بسیار مناسب است. مدل هیدرودینامیک نیز جهت پیش بینی تراز سطح آب از شرایط باد، بستر و موج قابل کاربرد است. با به کارگیری همزمان این دو مدل، می توان تراز نهایی ناشی از اثر موج و جریان را در سواحل تعیین نمود. از آنجایی که کلیه ورودی های مدل از جمله توپوگرافی بستر، شرایط باد، اصطاک لستر و همچنین خروجی مدلها شامل پارامترهای موج و جریان از نوع داده های زمین مرجع هستند، لذا اتصال مدل های ریاضی موج و جریان در سیستم اطلاعات جغرافیایی بسیار سودمند خواهد بود و می تواند به عنوان یک ابزارپیش بینی سیل درسواحل دریاچه ها و دریاها مورد استفاده قرار گیرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی در این تحقیق به عنوان بستری مناسب جهت تعویض ورودی ها و خروجی های این مدل های ریاضی و همچنین نمایش خروجی مدل ها مورد استفاده قرار می گیرد و در حقیقت GIS نقش مدیریت این اتصال و پایگاهی برای ذخیره داده های مدل ها را بر عهده دارد.