مقاله اتصال گوه اي فلزات آلومينيوم و مس به وسيله جوشکاري انفجاري و بررسي فصل مشترک اتصال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اتصال گوه اي فلزات آلومينيوم و مس به وسيله جوشکاري انفجاري و بررسي فصل مشترک اتصال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوشکاري انفجاري
مقاله اتصال گوه اي
مقاله ماکروسکوپي
مقاله استحکام برشي
مقاله ميکروسختي سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني جلال
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پورعمراني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مي توان بسياري از فلزات و سازه هاي همجنس را به وسيله روش هاي متداول به يکديگر متصل نمود. اين درحالي است که اتصال فلزات غيرهمجنس، براي دستيابي به ترکيبات بسيار کاربردي، موضوع تحقيق بسياري از دانشمندان بوده است. در اين مقاله، ضمن معرفي اتصال گوه اي، جوشکاري انفجاري فلزات آلومينيوم و مس صورت مي گيرد و فصل مشترک اتصال از ديدگاه ماکروسکوپي و بررسي خواص مکانيکي به وسيله انجام آزمايش هاي کشش، برش خالص و ميکروسختي سنجي، ارزيابي مي شود. در اجراي آزمايش هاي برش، با بررسي بارگذاري انفجاري در نمونه ها، مدل هايي به روش رگرسيوني و تحليل واريانس براي بيان استحکام برشي برحسب بارگذاري انفجاري ارايه مي شود. مدل هاي مربوطه در آزمايش هاي روکش انفجاري تاييد مي شود. در نتيجه، با ايجاد اتصال گوه اي در صفحات غيرهمجنس مي توان شرايط فصل مشترک اتصال را در فلزاتي با ضخامتهاي مختلف صفحات پران و ماده منفجره در فرآيند روکش کاري انفجاري در يک مرحله ارزيابي کرد و مدل مناسبي براي ارزيابي استحکام برشي-نسبت بارگذاري اتصال ارايه نمود.