مقاله اتلاف در مدارهاي الکتريکي کوانتومي مزوسکوپي RLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اتلاف در مدارهاي الکتريکي کوانتومي مزوسکوپي RLC
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسستگي بار
مقاله مدارهاي الكتريكي مزوسكوپي
مقاله سيستم هاي اتلافي
مقاله جريان ماندگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري کوانتومي براي يک مدار الکتريکي مزوسکوپي LC با بار گسسته بررسي شده است. با در نظر گرفتن نظريه کالديرلا – کاناي در مطالعه سيستم هاي اتلافي مکانيک کوانتومي، جريان ماندگاري و طيف انرژي يک مدار الکتريکي کوانتومي مزوسکوپي LC داراي مقاومت  Rتحت تاثير يک ميدان خارجي وابسته به زمان محاسبه شده است.