سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی لسانی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی –

چکیده:

اتوماتای سلولی ژنتیکی روشی برای جستجوی راه حل مسائل است که از تلفیق الگوریتمهای ژنتیکی معمولی و اتوماتای سلولی بدست آمده است دراین الگوریتم برای جمعیت های ژنتیکی خاصیت محلی در نظر گرفته شده است دراین مقاله پس بیان تعاریف و روشهای مناسب برای اتوماتای سلولی ژنتیکی و پیاده سازی چارچوب نرم افزار مناسب نتایج حاصل از حل چند مساله ساده ولی مهم مورد بررسی قرار میگیرد هدف درمرحله اول مقایسه دو روش اتوماتای سلولی ژنتیکی و الگوریتم ژنتیکی معمولی و سپس سنجش تاثیر پارامترهای مختلف در کارکرد اتوماتای سلولی ژنتیکی می باشد.