سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی زاهدی – استاد بخش ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
خدیجه ابول پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
محمد حری – دانشجوی دوره دکتری بخش ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله با در نظر گرفتن تعریف اتوماتای فازی عمومی، اتوماتای فازی عمومی max-min را تعریف کرده و سپس با استفاده از تعریف فوق تابع پاسخ، حالت دست یافتنی با آستانه c و همبندی با آستانه c را تعریف می کنیم. در نهایت ضمن تعریف رفتار یک اتوماتای فازی عمومی max- min نرمال با آستانه c نتایجی را استخراج، مثالهایی ارائه و الگوریتمی به همراه یک برنامه کامپیوتری ارائه می نماییم.