سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن شاکری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

تنوع بالای قطعات با تعداد تولید کم از مشخصات عمده کارگاه قطعه سازی است. لذا سیستم های CAM که برای ایجاد برنامه NC در اینگونه کارگاه ها بکار گرفته میشوند ، بایستی نیاز کمتری به تصمیم کاربر برای برنامه ریزی عملیات داشته باشند. در این تحقیقات یک روش برای استخراج عملیات ماشینکاری جهت اتوماسیون برنامه ریزی عملیات پیشنهاد شده است . به علاوه یک الگاریتم برای تعیین ترتیب بهینه عملیات و انتخاب ابزار توسعه یافته است. یک مثال عملی جهت مقایسه با سایر الگوریتم های موجود ارائه شده است. نتایج بیانگر آنست که روش پیشنهادی با کم کردن دخالت کاربر، اتوماسیون در برنامه ریزی عملیات را فراهم میسازد. روش پیشنهادی همچنین با انعطاف پذیری و تطبیق پذیری قابل ملاحظه به کاربر قابلیت تدوین تکنولوژی ماشینکاری ویژه منطبق بر وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه خود را میدهد.