سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق تهران – ایران
حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق تهران – ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق تهران – ایران

چکیده:

قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی از جمله موارد مهمی است که توجه بسیاری از شرکت های توزیع نیروی برق را به خود جلب کرده است . یکی از راهکارهای مطرح برای ارتقاء سطح قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، مجهز نمودن سکسیونرها و نقاط مانور روی فیدرهای فشارمتوسط به قابلیت کنترل از راه دور است . در این مقاله روشی جدید جهت حل مسأله ی اتوماسیون بهینه ی نقاط مانور و سکسیونرها در شبکه های توزیع در قالب یک مسأله ی بهینه سازی ریاضی ارائه شده است . در تابع هزینه ی پیشنهاد شده هزینه های اتوماسیون کلیدها، خسارت خاموشی ها و
بهره برداری و نگهداری شبکه در نظر گرفته شده است . برای بهینه سازی مسأله از برنامه ریزی پویا استفاده شده است . کارایی روش پیشنهادی از طریق اجرای آن روی یک شبکه ی توزیع واقعی ایران نشان داده شده است .