سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمودرضا حقی فام – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس وعضو کمیته فنی تکنولوژی ها
حمیدرضا مومنی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس وعضو کمیته فنی تکنولوژی ها
محمدتقی حمیدی بهشتی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس وعضو کمیته فنی تکنولوژی ها

چکیده:

نظارت و کنترل شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، از جمله ضرورت های بهره برداری بهینه از این شبکه ها به شمار می رود . در این مقاله با بررسی مفاهیم پایه ای اتوماسیون شبکه های توزیع، فانکشن های اساسی آن در سه سطح پست، فیدر و مشترکین معرفی شده است . همچنین روش های معمول درایجاد ارتباطات مخابراتی بین مراکز کنترل و پست ها، فیدرها و مشترکین مورد بررسی قرار گرفته است .