سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد غلامی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
احد کاظمی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فرخی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد متین – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله بهینه سازی سیستم های توزیع به روش تجدید آرایش فیدر توسط شبکه های عصبی مصنوعی ارائه خواهد شد . پس از معرفی سیستم توزیع آزمون، تجدید آرایش فیدر با یک مثال عملی برای سیستم آزمون، معرفی شده است . سپس اهمیت محاسبات پخش بار در توزیع و معرفی چند روش جدید مخصوص پخش بار توزیع یک روش به طور مفصل بیان شده و نتایج اجرای برنامة نوشته شده با آن بر روی سیستم آزمون ارائه شده است . در قسمت نهایی یک کاربرد شبکة عصبی در تجدید آرایش فیدر به منظور بهینه سازی نشان داده شده و در نهایت بهترین شبکة عصبی ممکن برای هر مرحله از سیستم هوشمند بهینه ساز با بهترین کارآیی و کمترین بعد، انتخاب و طراحی شده است