سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی اکبر سعیدی نیا –
فروزنده طبیبی –
جعفر مظفری فرد –
نغمه غیاثی فرد –

چکیده:

دراین مقاله صنعت کشتی سازی در اتحادیه اروپا به عنوان بخش اصلی صنایع دریایی مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که این صنعت نقش مهمی در زندگی گذشته و حال اروپائیان داشته است، یکی ازمهم ترین راهبردهای این منطقه برای آینده آنها نیز میابشد. بنابراین مطاله ی تغییراتی که در کشتی ها، کارخانه های کشتی سازی و فرآیند ساخت آنها از لحاظ به کارگیری روبات ها ونقش اتوماسیون بوجود آمده، دارای اهمیت خاصی می ابشد ونتایج این بررسی در برنامه ریزی ساخت کشتی در ایران می تواند موثر واقع شود.