مقاله اثبات بيماري زايي ژنوم همسانه سازي شده، انتقال و دامنه ميزباني جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثبات بيماري زايي ژنوم همسانه سازي شده، انتقال و دامنه ميزباني جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جميني ويروس
مقاله جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ گوجه فرنگي
مقاله همسانه عفونت زا
مقاله انتقال
مقاله سفيد بالک توتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت نيا سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عيني گندوماني اميد
جناب آقای / سرکار خانم: رسول پور رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ گوجه فرنگي يكي از عوامل ايجاد كننده بيماري پيچيدگي برگ گوجه فرنگي است كه توسط سفيد بالك انتقال مي يابد. بمنطور اثبات بيماري زایي ژنوم كامل اين ويروس يك همسانه ۱٫۵ برابر ژنوم در حامل دوگانه pBin19 ساخته شد و به باكتري Agrobacterium tumefaciens منتقل و از اين طريق به گياهچه هاي گوجه فرنگي، توتون، تاتوره و چند گياه ديگر مايه زني گرديد. علايم خفيف شامل پيچيدگي خفيف برگها و زردي آنها ۳۰ تا ۴۵ روز بعد از زمان مايه زني در گياهان گوجه فرنگي مشاهده شد و بدينوسيله بيماري زايي دي ان اي همسانه سازي شده ويروس به اثبات رسيد. فاز بعدي علايم شامل باريك شدن ساقه هاي جوان، رشد برگ هاي ريز و پيچيدگي برگها ۳-۲ ماه بعد از زمان مايه زني در همان گياهان گوجه فرنگي بروز نمود. علايم شديد پيچيدگي برگها بهمراه كوچك ماندن آنها درNicotiana benthamiana  نيز مشاهده شد. هيچ گونه علايم، روي ديگر گياهان مايه زني شده مشاهده نشد اما آزمايش هاي هيبريداسيون نقطه اي و واكنش زنجيره اي پليمراز به ترتيب با استفاده از شناسگر و آغازگرهاي اختصاصي TLCV-Ir وجود دي ان اي ويروس را در گياهان توتون و تاتوره به اثبات رساند و نشان داد كه اين گياهان ميزبان هاي فاقد علايم TLCV-Ir مي باشند. بر اساس دامنه ميزباني، زمان ظهور و ميزان شدت علايم در گياهان ميزبان در مقايسه با يك جدايه شديد ويروس پيچيدگي برگ گوجه فرنگي مانند جدايه استراليائي اين ويروس بنظر ميرسد كه TLCV-Ir يك جدايه خفيف باشد. در همين مطالعه انتقال TLCV-Ir از گياهان گوجه فرنگي مايه زني شده به روش Agroinoculation توسط يك عدد سفيد بالك Bemisia tabaci بالغ به گياهان سالم گوجه فرنگي ميسر گرديد و علايم تيپيك بيماري در آنها ظاهر شد. همسانه عفونت زاي TLCV-Ir منبع نامحدودي از ويروس براي مايه زني گياه و ارزيابي مقاومت ارقام و مطالعات ديگر فراهم كرده است.