سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعمت خورشیدی – کارشناس ارشد عمران سازه شرکت مهندسین مشاور تماوان
حسن افشین – استادیار، دانشگاه صنعتی سهند،
مصطفی قلی زاده – استادیار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

بهبود خواص بتنهای با مقاومت بالا(HSC)همواره مورد توجه دست اندرکاران علم تکنولوژی بتن بوده است . جهت نیل به ایندف، تحقیقات فراوانی انجام یافته است. دردودهه اخیردرکشورهایی مانند روسیه و چین تکنولوژی پیشرفته و جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی مطرح شده است. در این تکنولوژی، با القاء میدان مغناطیسی به آب، ساختار فیزیکی آن تغییر می یابد. در نتیجه این تغییرات، تعداد مولکولها در یک تجمع مولکولی از ۱۳ به ۵ یا ۶ عدد نقصان یافته و کشش سطحی آب کاهش پیدا میکند. کاربرد این آب فراوری شده در بتن از یک سو موجب افزایش روانی مخلوط بتن و کاهش آب مورد نیاز شده و از سوی دیگر با تسهیل هیدراسیون سیمان موجب بهبود مقاومت و دوام بتن و در نتیجه صرفه جویی در میزان بتن مصرفی می گردد. در این مقاله با استفاده از طرح اختلاط های ساخته شده در آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی سهند، اثر آب مغناطیسی برروی خواص مکانیکی بتن های معمولی و بتن های بامقاومت بالا ازقبیل روانی و مقاومت فشاری موردبررسی قرار گرفتهاست. نتایج آزمایشات انجام یافته نشان داده ا ند که : در اکثر موارد بتنهای ساخته شده با آب مغناطیسی دارای روانی بالاتری بوده اند و استفاده از آب مغناطیسی در ساخت بتن، روانی و مقاومت فشاری آن را بترتیب تا ۴۵ % و ۱۸ % بهبود می بخشد . همچنین در بعضی از موارد بایکسان گرفتنِ روانی و مقاومت فشاری نمونه های تهیه شده با آب مغناطیسی و آب معمولی، می توان در مصرف سیمان صرفه جوئی کرد.