سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید نادرپور – مرکز تحقیق و توسعه، شرکت فرآورده های نسوز پارس
محمد باوند وندچالی – مرکز تحقیق و توسعه، شرکت فرآورده های نسوز پارس، دانشکده مهندسی مواد و
بشیر فتوحی اردکانی – مرکز تحقیق و توسعه، شرکت فرآورده های نسوز پارس
حسین سرپولکی – مرکز تحقیق و توسعه، شرکت فرآورده های نسوز پارس، دانشکده مهندسی مواد و

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر افزودن آلومینا کلسینه شده ریز دانه بر ریزساختار و خواص ترمومکانیکی دیرگدازهای منیزیااسپینلی نسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور درصدهای مختلف آلومینا ی کلسینه به فرمولاسیون پایه دیرگدازهای منیزیا اسپینل نسل دوم افزوده شده است . ویژگیهایی نظیر دانسیته، درصد تخلخل ظاهری، استحکام فشاری و خمشی سرد و مدول گسیختگی گرم در دماهای بالا و دیرگدازی تحت بار بر اساس استاندارد JIS و مطالعات ریزساختاری نمونه های تهیه شده به کمک میکروسکوپ الکت رونی ) ) SEM/EDS مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله بیانگر بهبود خواص گرم دیرگدازهای منیزیااسپینلی در اثر تشکیل فاز اسپینل ناشی از واکنش های آلومینا در زمینه دیرگداز و تقویت اتصالات مستقیم می باشد . علاوه براین در درصدهای بالای آلومینا، به علت ایجاد می کرو ترکهای ناشی از عدم تطابق رفتار حرارتی فاز اسپینل و منیزیا در زمینه، استحکام نمونه ها کاهش می یابد