مقاله اثرات آرام بخشي ميدازولام داخل بيني قبل از القا بيهوشي عمومي در كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: اثرات آرام بخشي ميدازولام داخل بيني قبل از القا بيهوشي عمومي در كودكان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قبل از القا بيهوشي
مقاله كودكان
مقاله ميدازولام داخل بيني
مقاله آرام بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي نژاد اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رييس كريميان فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: مباركي آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جراحي براي كودكان يك تجربه تنش زا و شديد محسوب مي شود. بايستي سعي نمود كودك به راحتي با اين موقعيت رو به رو گرديده و آن را قبول نمايد. تجويز داخل بيني ميدازولام يک روش مناسب است كه پژوهش فوق با هدف تعيين تاثير آرام بخشي ميدازولام داخل بيني در كودكان انجام پذيرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك كارآزمايي باليني بوده كه روي ۶۰ كودك ۲ تا ۶ ساله با شرايط يكسان، در دو گروه مورد و شاهد انجام پذيرفته است. ۳۰ دقيقه قبل از القا بيهوشي به گروه مورد ۰٫۲ mg/kg ميدازولام و به گروه شاهد ۰٫۰۴ kg/ml نرمال سالين به صورت داخل بيني تجويز گرديد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص هاي توصيفي وآزمون آماري مان ويتني يو مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۹۳٫۳ درصد از كودكان گروه مورد هنگام جدايي از والدين بدون گريه و گريه خفيف، و ۹۰ درصد كودكان گروه شاهد، گريه متوسط و شديد داشتند. ۹۰ درصد كودكان گروه مورد بدون مقاومت و مقاومت خفيف، و ۷۶٫۶ درصد كودكان گروه شاهد مقاومت متوسط يا شديد داشتند. ۷۳٫۴ درصد كودكان گروه مورد در شروع بيهوشي خواب و با تحريك بيدار شده اما ۶۳٫۳ درصد كودكان گروه شاهد بيدار و ۳۰ درصد بي قرار بودند. ۹۰ درصد از كودكان گروه مورد موقع ورود سوزن وريدي بدون عكس العمل و عكس العمل خفيف، و ۸۳٫۳ درصد كودكان گروه شاهد كشيدن دست ها و حركات شديد بدن داشتند. ۱۰۰ درصد كودكان گروه مورد هنگام ماسك گيري همكاري و امتناع خفيف و ۷۶٫۶ درصد كودكان گروه شاهد امتناع متوسط و شديد داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به معنادار بودن نتايج پژوهش در كليه موارد فوق (P<0.05)، استفاده از ميدازولام با دوز ۰٫۲ kg/mg از طريق بيني جهت آمادگي كودكان قبل از القا بيهوشي پيشنهاد مي گردد.