مقاله اثرات آزاد سازي هاي تجاري و مالي بر اندازه دولت (مطالعه موردي: ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي) از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثرات آزاد سازي هاي تجاري و مالي بر اندازه دولت (مطالعه موردي: ايران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله اندازه دولت
مقاله آزادسازي هاي تجاري و مالي
مقاله الگوي پوياي خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي
مقاله الگوي تصحيح خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهبان قره بابا اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر تلاش دارد تا چگونگي و ميزان تاثيرات آزاد سازي تجاري و مالي را بر رشد اندازه دولت در اقتصاد ايران را در بلند مدت و کوتاه مدت تحليل نمايد. الگوي طراحي شده در اين مقاله با استفاده از روش پوياي خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي براي بررسي رابطه بلند مدت متغيرها و نيز از ساز و کار الگوي تصحيح خطاي برداري براي بدست آوردن رابطه کوتاه مدت بين متغيرها استفاده گرديده است. سري هاي زماني مورد استفاده جهت تخمين الگوها شامل داده هاي سال هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ است. نتايج حاصله از برآورد اين الگوها گوياي آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به عنوان يک تقريب براي آزادسازي مالي، و آزادسازي تجاري اندازه دولت را کاهش مي دهند. به علاوه اثرات بلند مدت افزايش حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر کاهش رشد اندازه دولت بيش از تاثيرات کوتاه مدت آن بر کاهش رشد اندازه دولت است.