سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم مقیمی – مدیر ازمایشگاههای مرکز آموزش ، مدرسدانشگاه ( مربی آموزشپایه ۷ ) مرکز آم
مسعود رئوفی – مهندس عمران ، بوشهر
لاله موسوی – مهندس منابع طبیعی شیلات، بوشهر
گیتی گودرزی گندمکاری – مهندسمنابع طبیعی شیلات، اهواز

چکیده:

در اوایل قرن ۱۹ میلادی و با توسعه صنعتی میزان ورود آلاینده ها به منابع طبیعی به ویژه اکوسیستم های آبی باعث ایجاد آسیبهای در بوم سازگان های آبی شد . فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده ای استکه در اثر فعالیتهای نفتی به ویژه آب شوی معادن و رودخانه ها وارد اکوسیستم های آبی می شود . از جمله می توان فلزات سنگینی مثل کادمیوم ، روی ، مس، سرب ،منگنز ، و جیوه در رسوبات . و آبزیان اشاره کرد . این فلزات با تجمع و در بافت های مختلف آبزی باعثتغییرات فیزیولوژیکی در آبزی شده و در نتیجه فرآینده های عادی زندگی آنها نظیر ، رشد ، بلوغ و تولید مثل انها اختلال ایجاد می شود . از این رو در این مطالعه به بررسی اثرات آلاینده ها به ویژه فلزات سنگین در آبزیان به ویژه ماهیان و انسان به عنوان مصرفکننده نهایی می پردازیم .