سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صادق بافنده ایمان دوست – استادیار دانشگاه پیام نور
نورسهیل قره – عضو هیات علمی دانشگاه پیام

چکیده:

تأثیرات منفی ناشی از آلودگی پس آبهای واحدهای صنعتی روی آب های یکی ازموانع ابخیزداری وآلودگی آب از میان آن عبور (Pavana) از شهرهای صنعتی هند شهر پونا است که رودخانه پاوانا کشاورزی است . یکی زیرزمینی شده و می کند . ورود پس آبهای صنعتی از یک طرف باعث آلودگی آب رودخانه و به تبع آن آب های کیفیت آب رودخانه شده است، بطوری که سلامت مردم را به خطر انداخته است، و از طرف دیگر باعث پایین آمدن نیستند . تحقیق مورد نظر که در کشور هند انجام شده است بسیاری از کشاورزان قادر به تولید برخی محصولات وضع موجود نشان می دهد . بدین منظور از روش ارزشیابی احتمالی استفاده شده و تمایلات مردم را برای تغییر برای مردم، کشاورزان برای مشارکت در طرح های پاکسازی رودخانه از آلودگی و اهمیت آلودگی محیط تمایلات
چون هزینه های آلودگی در بازار قابل . کشاورزان، ماهیگیران، لباس شویان و شناگران در رودخانه بررسی شده است استفاده کرد . یکی از این روش ها ارزیابی احتمالی است، در این روش اندازه گیری نیست باید از روش های دیگری میانگین . در مورد تمایل به پرداخت برای دفع آلودگی و داشتن محیط زیست تمیز سئوال می شود مستقیماً از مردم است که در بین گروههای مورد تمایل به پرداخت هر خانوار ماهانه ۱۷/۶ روپیه به دست آمده است . نکته مهم این مطالعه کشاورزان بیشترین تمایل به پرداخت را داشته اند