سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رضائی مفرد –

چکیده:

مقدمه و اهداف: مجموعه گازهای نامطلوب و ذرات موجود در هوای ساختمان که می تواند به بهداشت ساکنین آسیب وارد نماید اصطلاحاً آلودگی در محیط بسته گفته می شود. امروزه مشخص گردیده است که آلودگی هوا در محیط بسته یک تهدیدبزرگ برای بهداشت ساکنینی نسبت به آلودگی در محیط باز محسوب می شود زیرا آلاینده های هوا در محیط باز تحت کنترل استانداردهای انتشار بوده و می توانند بوسیله جریان های باد پراکنده شوند اما آلاینده های در محیط بسته می توانند در غلظت بالا به صورت خطرناک ظاهر شوند. روش اجرا: نظر به اهمیت آلودگی هوا در محیط های بسته این تحقیق به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع و طرح های پژوهشی انجام گرفت. نتایج: آلودگی هوا در محیط های بسته به دو دلیل اصلی تهدیدی برای زندگی انسان است، یکی اینکه در محیط های بسته آلاینده ها در غلظت زیاد متمرکز می شوند بعضی از آلاینده های سمی و مسبب سرطان می توانند به غلظتی ۱۰۰ بار بیشتر از محیط باز برسند، دلیل دوم اینکه مردم در جوامع صنعتی بیشتر از ۸۰ درصد از وقت خود را در خانه واداره می گذرانند. بحث و نتیجه گیری: راههای ساده و کم هزینه جهت کاهش غلظت آلودگی هوا در محیط های بسته وجود دارد این روشها شامل نوع ساخت خانه، افزایش تهویه، وضع و اجرای استاندارد آلاینده ها، کد های بهداشتی برای گرم کننده ها، محدود کردن یا ممنوع کردن استعمال سیگار، جایگزین کردن از بست های سل در مدارس و ممنوع کردن استفاده از آزبست در مدارس جدید، بکارگیری سیستم های تهویه مناسب، تست های دوره ای برای رادون، و اجتناب از بکارگیری محصولات حاوی فرم آلدئید از دیگر راههای کاهش آلاینده ها در محیط بسته است.