سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضا بهرامپور – دانشگاه ولی عصر رفسنجان ،مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و ع
علی رضا اشرف گنجوی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

در این مقاله ما با استفاده از یک مدل الکتریکی به بررسی اثرات ابعاد کاتد پیش یونش کننده و آند بر روی محیط تخلیه اصلی لیزر TEA گاز کربنیک پرداخته شده است . ما این اثرات را با توجه به مقدار انرژی UV که در مرحله پیش یونش کورونا تولید و برای پیش یونش ناحیه تخلیه اصلی لیزر وارد آن می شود، مورد مطالعه قرار داده ایم . همچنین نشان داده ایم که میزان انرژی جذب شده توسط محیط تخلیه اصلی لیزر بر حسب ابعاد کاتد پیش یونش کننده دارای یک مقدار بیشینه است و با واقعیت های تجربی سازگاری مناسبی دارد