سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمود فال سلیمان –
علیرضا یاری –
بهاره چکشی –
مریم خسوری –

چکیده:
پروژه مشارکتی بین المللی ترسیب ک ربن کار مشترک دولت ایران، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و تسهیلات زیست محیطی جهانی (GEF) است. محلاجرای این پروژه بخشی از اراضی شرق استان خراسان جنوبی می باشد که بعلت همجواری با مرز افغانستان در گذشته با حضور پناهندگان افغانی به شدت تخریب یافته است. هدف این پروژه در سه سطح جهانی، ملی و محلی تعریف گردیده است که رابطه پیوسته و سیستماتیکی را بین کاهش گرمایش جهانی با احیای اراضی در مناطق خشک و نحوه مدییت منابع محیطی با مشارکت مردم محلی بیان می کند. این پروژه به منظور بسط و توسعه دیدگاه های مشارکتی در احیای مراتع و افزایش توان و ظرفیت ترسیب کربن و نیز بهبود وضعت اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلی ا جرا گردیده است. از این رو توانمند سازی جوامع محلی بعنوان ابزار اساسی برای مدیریت مراتع و فعالیت های اقتصادی تکیه داشته و در این راستا به آموزش های م تنوع جهت رشد سرمایه انسانی، تشکیل گروه های توسعه روستایی به عنوان سرمایه اجتماعی، صندوق های خرد ا عتباری بعنوان سرمایه مالی و توسعه روستاها باری مردم و با کمک مردم به عنوان سرمایه فیزیکی و احیای مراتع در قالب واحدهای مدیریت منابع طبیعی تحت عنوان سرمایه زیست محیطی عمل نموده است.