سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی نمکین – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده فنی مهندسی واحد تهران ج
علی مسعودی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

امروزه بدلیل فناوری پیچیده و هزینه بالای خرید دستگاهها و تجهیزات جدید ، بخش نگهداری و تعمیرات به عنوان بخش تفکیک ناپذیری از بخش تولید تلقی می شود . در این میان یکی از مهمترین معیارهای عمده در تصمیم گیری ها و سیاست ها ی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ، بدون شک قابلیت اطمینان می باشد . در این مقاله سعی کرده ایم ضمن تعریف و تشریح مباحث قابلیت اطمینان و دسترسی ، به نرخ شکست یا میزان شکست دستگاهها و تجهیزات اشاره کرده و ضمن معرفی مدلی کلی تحت عنوان منحنی وانی شکل که در مباحث مربوط به قابلیت اطمینان و تغییرات نرخ شکست دستگاهها ، متداول می باشد ، به ارزیابی و تحلیل این منحنی بپردازیم . در ادامه همراه با توضیح اثراتPM بر روی قابلیت اطمینان و دسترسی ، در مورد روابط بین نرخ شکست و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تحتCondition Monotoring بحث خواهیم کرد . سپس توسط روابط ریاضی و انجام محاسبات لازم آماری ، روابط متقابل بین نرخشکست و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برنامه ریزی شده ( PM )را بدست آورده و همزمان باCondition Monotoring رویسیستم موجود ، دوره های مناسب و برنامه ریزی شده برایPM را با قابلیت اطمینان و دسترسی بالاتر ارائه خواهیم کرد . در این میان تاثیرPM را نیز بر روی منحنی وانی شکل بررسی خواهیم کرد . در انتها یک مثال واقعی مربوط به یک موتور سینکرون را برای تحلیلروابط بینPM نرخ شکست ، قابلیت اطمینان و دسترسی ، بیان خواهیم نمود .