سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه اصلانی – کارشناس ارزیابی اقتصادی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محسن موحد – کارشناس ارشد برق معاونت برنامه ریزی سازمان توانیر شرکت مهندسی مشاور

چکیده:

نیروگاه های تلمبه ذخیره ای به دلیل قابلیت ذخیره سازی انرژی و بعنوان عامل موثر در هماهنگی تولید و مصرف اهمیت دارند. بکارگیری انها موجب اصلاح منجنی تداوم بار و بهبود عملکرد سیستم تولید میگردد. آنها به تامین انرژی پیک در زمان اوج مصرف در شبکه پرداخته و با جذب انرژی ، بعنوان یک بار مصرفی در ساعات نیمه شب که سیستم تولید با اضافه تولیدد همراه است، فواید متعددی برای عملکردی شبکه برق،خدمات جنبی، زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. این مقاله به معرفی فوایدآنها بطور عام وو همچنین نقش احداث نیروگاه سیاه بیشه در اصلاح منحنی تداوم بار و بهبود عملکرد سیستم تولید برق کشور بطور خاص پرداخته است.