سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مهدی آژریان سردرودی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علوم فنون مازندران
علی رضویان امرئی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

یکی از اصلی ترین مشکل در طراحی لرزه ای و اجرای ساختمانها، خصوصا ساختمان های بلند، وزن قابل توجه بار مرده که عمدتا ناشی از وزن سقفها و دیوارهای جدا کننده است، می باش. بدیهی است استفاده از مصالح سبک موجب کم شدن بار مردن و در نتیجه کاهش وزن تیرها، ستون ها وشالوده می گردد. کاهش وزن مرده ساختمان و استفاده از بتن ها با وزن مخصوص کمتر از ۱۹۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری بیش از ۱۷ مگاپاسکال در سازه های بتن مسلح، همواره مورد توجه بسیاری ازمهندسین طراح بوده است، در این راستا نیز مطالعات متنوعی در سطح جهان صورت گرفته است، ولی علیرغم تمامی این تحقیقات، تاکنون بتن سبک جایگاه خود را در ساخت سازههای بتن آرمه در کشور ایران پیدا ننموده است. مقاله حاضر به ارزیابی اثر استفاده از بتن سبک و مصالح سب دروزن سازه، مقدار مصرف میلگرد و بتن، و همچنین تاثیر آن بر برش پایه استاتیکی و دینامیکی می پردازد. برای این منظور مدلهائی با تعداد طبقات ۵، ۹و۱۵ ، برای سازه با بتن معمولی (A)، سازه با بتن سبک (B) و سازه با استفاده از توام سبک و معمولی (C) (که جمعا ۹ نمونه را شامل میشود) انتخاب و پس از آنالیز و طراحی در مورد نتایج لرزه ای نمونه ها قضاوت و مقایسه بعمل آمده است.