سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه گنجه ای زاده روحانی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام کرمان
ابراهیم نوروزیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلودگی محیط زیست یکی از مسایل مهم دنیای امروز است و آفت کش های مقاوم از جمله آلاینده هایی هستند که از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته اند. از این جمله، می توان به آفت کشهای اورگانوکلره اشاره نمود.وجود این ترکیبات در آب، خاک و سایر بخشهای محیط زیست اثرات نامطلوبی در بردارد. از این رو، مطالعه در زمینه میزان این ترکیبات در بخشهای مختلف زیست از اهمیت خاصی برخوردار است. در کار حاضر، اندازه گیری آفت کشهای اورگانوکلره در شیر از طریق استخراج با یک فاز جامد(SPE) و سپس جداسازی، شناسایی و سنجش آنها از طریق کروماتوگرافی گازی(GC-ECD) انجام شد. ترکیبات مورد آزمایش از خانواده حشره کشها هستند که سنجش آنها از طریق یک روش غیر پیوسته دنبال شده است. عمل استخراج توسط میکروستونی به ابعاد ۱۰mm*3mmI.D حاوی فاز ساکن C18 انجام گرفته است. میکروستون مورد استفاده برای چندین بار قابل استفاده بوده و عمدتا پس از ۴۰-۳۵ بار استخراج تعویض می گردد. با استفاده از روش فوق چند نمونه شیر جمع آوری شده از منابع مختلف شامل شیرگاو، شیر گوسفند، شیر پاستوریزه وشیر خشک مورد آزمایش قرار گرفت و مقادیر آفت کشهای موجود تعیین گردید.