مقاله اثرات اسيد فوليک بر يادگيري و حافظه اجتنابي غير فعال در رت هاي آلزايمري شده از طريق تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۴۷ تا ۶۵۵ منتشر شده است.
نام: اثرات اسيد فوليک بر يادگيري و حافظه اجتنابي غير فعال در رت هاي آلزايمري شده از طريق تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلزايمر
مقاله اسيد فوليک
مقاله استرپتوزوتوسين
مقاله يادگيري
مقاله حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني دولت آبادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پرهام
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي ملك آبادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: علايي حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پيله وريان علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري آلزايمر يکي از شايع ترين بيماري هاي نورودژنراتيو مغز مي باشد که در آن نورون ها، به ويژه در نواحي مرتبط با اعمال شناختي، مورد تخريب مي گيرند. يکي از عواملي که در پاتوژنز بيماري آلزايمر نقش موثري بازي مي کند، استرس اکسيداتيو است که يک عدم تعادل بين راديکال هاي آزاد و سيستم آنتي اکسيدان مي باشد. کوآنزيم Q10، به عنوان يک آنتي اکسيدان بسيار قوي، در مکانيسم هاي توليد انرژي داخل سلولي و جلوگيري از پراکسيداسيون ليپيدهاي غشايي نقش دارد و اثرات مطلوب آن در بيماري آلزايمر مشخص شده است. با توجه به اين که اسيد فوليک يکي از پيش سازهاي مهم براي سنتز Q10 در سلول بوده، مشخص شده است که ميزان آن در خون مبتلايان به آلزايمر کاهش چشمگيري مي يابد، در اين تحقيق اثر تجويز اسيد فوليک بر يادگيري و حافظه اجتنابي غير فعال در رت مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: تعداد ۳۰ سر رت نر از نژاد ويستار با وزن تقريبي ۵۰±۳۰۰ گرم در سه گروه ده تايي شم، آلزايمري و آلزايمري+اسيد فوليک تقسيم شدند. جهت ايجاد مدل آلزايمري در رت، داروي استرپتوزوتوسين به درون بطن هاي مغزي تزريق گرديد و پس از آن به مدت ۲۱ روز رت هاي آلزايمري تحت درمان با اسيد فوليک با دوز۴ mg/kg  به صورت تزريق داخل صفاقي قرار گرفتند. جهت ارزيابي يادگيري و حافظه در رت ها از آزمون رفتار يادگيري اجتنابي غير فعال استفاده شد.
يافته ها: تزريق داخل بطن هاي مغزي استرپتوزوتوسين موجب آسيب شديد يادگيري و حافظه در رت ها شد و کاربرد اسيد فوليک از اين آسيب جلوگيري کرد.
نتيجه گيري: اطلاعات به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد که احتمال دارد اسيد فوليک منجر به درمان ضايعات شناختي در بيماري آلزايمر شود.