مقاله اثرات اشعه ي گاما و انجماد بر بار ميكروبي و خواص فيزيکو شيميايي گوشت ماهي قزل آلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثرات اشعه ي گاما و انجماد بر بار ميكروبي و خواص فيزيکو شيميايي گوشت ماهي قزل آلا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتودهي گاما
مقاله انجماد
مقاله فرايند تركيبي
مقاله ماهي قزل آلا
مقاله مدت زمان ماندگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي نعيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرتودهي به عنوان يك فرايند تكنولوژيكي موثر براي كاهش ميكروارگانيسم ها، بهبود ايمني غذاها و افزايش عمر نگه داري آن ها مورد توجه است. در اين مطالعه اثرات ترکيب اشعه گاما و نگه داري در دماي زير صفر جهت بهبود عمر نگه داري گوشت ماهي قزل آلا مورد ارزيابي قرار گرفت. نمونه هاي مورد آزمايش در چهار گروه قرار گرفت. يک گروه بدون قرار گرقتن در معرض اشعه به عنوان کنترل و ۳ گروه ديگر در معرض ۰٫۵، ۱ و ۲ كيلوگري قرار گرفته و به کمک انجماد براي مدت ۲ ماه در ۱۸ c – درجه ي سانتيگراد نگه داري شده و در هر ۱۵ روز تحت آزمايش هاي ميكروبي و تجزيه و تحليل ويژگي هاي شيميايي و ارزيابي حسي قرار گرفتند. پس از انجام آزمايش ها، داده ها با استفاده از روش آناليز ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ترکيب اشعه دهي در دوز ۰٫۵ کيلوگري و بالاتر همراه با نگه داري در دماي زير صفر نسبت به حالت نگه داري در دماي زير صفر و بدون کاربرد پرتودهي در افزايش زمان نگه داري ماهي قزل آلا (بدون اثر غير قابل قبول بر روي کيفيت شيميايي و حسي) به طور معني داري موثر مي باشد.