مقاله اثرات اضافه کردن آب در عملکرد کاتاليست صنعتي پلاتين ـ قلع در واکنش دهيدروژناسيون پروپان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اثرات اضافه کردن آب در عملکرد کاتاليست صنعتي پلاتين ـ قلع در واکنش دهيدروژناسيون پروپان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروژن زدايي پروپان
مقاله کاتاليست پلاتين – قلع
مقاله تركيب هاي اکسيژن دار
مقاله تشکيل کک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: خراشه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبدل فر سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاتاليست صنعتي Pt-Sn/g-Al2O3 در فرايند هيدروژن زدايي پروپان بسيار فعال و گزينش پذير عمل مي كند. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر اضافه كردن مقادير بسيار كم آب به سيستم دهيدروژناسيون كاتاليستي پروپان در عملكرد كاتاليست صنعتي Pt-Sn/g-Al2O3 مي باشد. در اين پژوهش با افزايش مقدارهاي مختلف آب در دماهاي ۵۷۵ و ۶۰۰ و ۶۲۰ مقدارهاي بهينه اين ماده افزودني به دست آمد. افزودن مقدارهاي ۱۳۹٫۳، ۱۲۵٫۴ و  83.5ppmآب در دماهاي ۶۲۰، ۶۰۰، ۵۷۵oC مقدارهاي بهينه در اين دماها مي باشند.افزايش آب در مقدارهاي بهينه باعث كاهش تشكيل كك مي شود. ساز و کار تاثير افزودن آب بر روي سرعت واكنش ها، ميزان كك تشكيل شده و عملكرد كاتاليست بررسي شد.