مقاله اثرات افزودن فنتانيل به بوپيواكايين هيپربار در بي حسي نخاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثرات افزودن فنتانيل به بوپيواكايين هيپربار در بي حسي نخاعي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي حسي اسپاينال
مقاله بوپيواکايين
مقاله فنتانيل
مقاله عمل جراحي سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري جاويد مينا
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقداشي ميرموسي
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نيا حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي وش رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: صانع شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تاثيرات اضافه كردن داخل نخاعي مخدرها به بي حس كننده موضعي در جراحي هاي داخل شكمي شناخته شده است. هدف از اين مطالعه كاهش دوز بوپيواكايين داخل نخاعي با افزودن فنتانيل داخل نخاعيو بررسي اثرات آن در جراحي سزارين انتخابي است.
مواد و روش کار: در يك كار آزمايي باليني دوسوكور ۶۰ بيمار كانديد عمل جراحي سزارين انتخابي در دو گروه كنترل (بوپيواكايين (mg 12.5 و مطالعه (بوپيواكايين mg 8 به همراه µg 20 فنتانيل) مورد بررسي قرار گرفتند. پارامترهايي از جمله پايداري هموديناميك، درد احشايي، تهوع، استفراغ، لرز حين عمل، دوز فنتانيل و افدرين مصرفي در حين عمل و بازگشت درد بعد از عمل، مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين تغييرات فشار خون سيستوليك بعد از ۵، ۱۰، ۲۰ و ۶۰ دقيقه در افرادي كه فنتانيل دريافت كرده بودند، كمتر بود. لرز و دوز افدرين مصرفي در طي عمل جراحي در گروه مطالعه كمتر از گروه كنترل بود (p<0.05) طول مدت بي دردي بعد از عمل نيز به طور معني داري در گروه مطالعه بيشتر بود (۹٫۹ ± ۱۳۸٫۵ در مقابل ۷٫۵ ± ۱۱۵٫۵دقيقه و (p<0.05)، ولي كيفيت بي دردي حين كشيدن پريتوئن بين دو گروه متفاوت نبود. از نظر تغييرات ضربان قلب، استفراغ و فنتانيل تزريقي در طي عمل جراحي تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: كاهش دوز داروي بي حس كننده موضعي در روش بي حسي ناحيه اي همراه با اضافه كردن فنتانيل، سبب كاهش ميزان بروز افت فشارخون، ثبات هموديناميك بيشتر طي عمل جراحي سزارين انتخابي و افزايش طول مدت بي دردي پس از عمل شده و نيز عوارضي چون لرز و مصرف وازوپرسور را كاهش مي دهد.