مقاله اثرات افزودن مواد پلاستي سايزر بر برخي ويژگي هاي مكانيكي و شيمي فيزيكي فيلم متيل سلولز خوراكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثرات افزودن مواد پلاستي سايزر بر برخي ويژگي هاي مكانيكي و شيمي فيزيكي فيلم متيل سلولز خوراكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلم خوراكي
مقاله متیل سلولز
مقاله مقاومت كششي
مقاله پلاستي سایزر
مقاله سرعت انتقال بخار آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي فوژان
جناب آقای / سرکار خانم: ميزاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پوشش هاي خوراكي، لايه نازكي هستند كه روي سطح مواد غذايي قرار مي گيرند و به عنوان محافظ عمل مي كنند. فيلم ها و پوشش هاي خوراكي تهيه شده از پليمرهاي طبيعي در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته اند. سلولز يكي از فراوان ترين و ارزان ترين منابع گياهي تجديدپذير است و مشتقات آن خصوصيات تشكيل فيلم بسيار خوبي دارند. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير پلاستي سايزرهاي گليسرول، پلي اتيلن گليكول، اسيد چرب پالميتيك و تركيب گليسرول و اسيد چرب پالميتيك بر چندين ويژگي مكانيكي و شيمي فيزيكي فيلم متيل سلولز بود.
مواد و روش ها: فيلم هاي خوراكي از متيل سلولز تهيه شد، سپس به فيلم ها پلاستي سايزرهاي گليسرول، پلي اتيلن گليكول ۴۰۰ ، اسيد چرب پالميتيك و تركيب گليسرول و اسيد چرب پالميتيك اضافه شد. سرعت انتقال بخار آب، مقاومت كششي، ميزان كش آمدگي و مقدار مواد محلول در آب فيلم ها اندازه گيري شد.
يافته ها : مقاومت كششي فيلم هاي حاوي پلاستي سايزر در مقايسه با فيلم هاي خالص متيل سلولزي كاهش معني داري نشان دادند (۰۵/۰>p). ميزان كش آمدگي در فيلم هاي حاوي گليسرول و پلي اتيلن گليكول در مقايسه با فيلم هاي حاوي اسيد چرب پالميتيك افزايش معني داري داشتند (۰۵/۰>p). ميزان انتقال بخار آب و درصد مواد محلول در آب فيلم هاي حاوي اسيد چرب پالميتيك و تركيب گليسرول و اسيد چرب پالميتيك در مقايسه با فيلم هاي خالص متيل سلولزي و فيلم هاي حاوي پلاستي سايزرهاي گليسرول و پلي اتيلن گليكول كاهش معني داري داشتند (۰۵/۰>p).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه فيلم هاي خالص متيل سلولز ترد و شكننده هستند. پلاستي سايزرهاي با وزن مولكولي كم (گليسرول) بيشترين تاثير را روي كاهش مقاومت كششي و افزايش ميزان كش آمدگي فيلم هاي متيل سلولز دارند. در حالي كه پلاستي سايزرهاي با وزن مولكولي بالا (اسيد چرب پالميتيك) بيشترين تاثير را در كاهش ميزان انتقال بخار آب فيلم هاي متيل سلولز دارند. در مواردي مانند پوشش دادن ميوه ها، فيلم هاي حاوي تركيب گليسرول و اسيد چرب پالميتيك به علت نفوذپذيري كمتر به بخار آب، مناسب تر هستند.